VELKOMMEN TIL NETVÆRKS-SAMARBEJDET
"FORDI VI SKAL SATSE PÅ MEGET MERE OFFENTLIG DIGITALISERING!"

Dette initiativ er etableret af Digitalt.dk og UdbudsMedia.dk.  Sammen med topaktører og myndigheder, se den aktuelle liste i programmerne nedenfor, er formålet at sprede viden- og idèformidling til alle interessenter med interesse for offentlig digitalisering. De 2 første webkonferencer er søsat. De henvender sig til ledere, it-og digitaliseringschefer i kommuner, offentlige myndigheder og private virksomheder, forretningskonsulenter, sikkerhedschefer, teknologikyndige, it-advokater, mv.

Vi indbyder til medvirken i dette professionelle netværkssamarbejde.

VORES HOVEDFORMÅL er at fremme og sætte fuld fart på Danmarks offentlige digitalisering i årene fremover. Det potentiale, som Danmarks digitale førerposition rummer, fortjener meget mere opmærksomhed i offentligheden. Konkrete faglige og politiske indspil skal understøtte den internationale førerplads – og belyse den offentlige fyrtårnsposition som et afsæt for fremtidig vækst i samarbejde med erhvervslivet.  IT har alt for længe, politisk set, været sat på standby. På trods af dette politiske vakuum er Danmark to gange i træk af FN - i 2018 og 2020 – kåret som verdens mest digitale samfund! Vi finder , at de vækstmuligheder, som digitaliseringen rummer skal skubbes længere frem i debatten - og sætte fokus på, hvilke teknologier, data og services, der er på vej – også som nye vækstdrivere. Herunder om hvordan de bidrager til fortsat velstand, velfærd, automatisering og mere selvbetjening.

NETVÆRKS-SAMARBEJDET ”– FORDI VI SKAL SATSE PÅ MEGET MERE OFFENTLIG DIGITALISERING!” er et digitalt netværk – etableret i et samarbejde med aktører og interessenter, der formidler interesse fremmende initiativer via gratis dybtgående webkonferencer, der som udgangspunkt varer 1 time.  Vær med, tag gerne kontakt.

Webkonferencen består af to éntimes webinarer den 07.04.2021 fra kl. 09.00 til 10.00 og den 08.04.2021 fra kl. 09.00 til 10.00

NETVÆRKS-SAMARBEJDET
"FORDI VI SKAL SATSE PÅ MEGET MERE OFFENTLIG DIGITALISERING!"

Bemærk, der er tale om to selvstændige webkonferencer. Ønskes deltagelse begge dage, skal der tilmeldes begge dage.
Deltagelse i webkonferencerne er uden beregning.

Webkonferencerne består af to éntimes webinarer den 7. april.2021 fra kl. 09.00 til 10.00 og den 8. april.2021 fra kl. 09.00 til 10.00

 

DIGITALE FREMTIDER 2025
onsdag, den 7. april 2021, 09:00

RØRE I GDPR ANDEDAMMEN

torsdag, den 8. april 2021, 09:00

 

 

WEBKONFERENCERNE ER TILRETTELAGT I ET SAMARBEJDE MED:

Kontakt til arrangørerne:

Digitalt.dk: flemming@kjaersdam.dk
UdbudsMedia.dk: gn@udbudsmedia.dk

Onsdag den 07.04.2021 kl. 09.00
"DIGITALE FREMTIDER"

Borger- og datadrevet serviceudvikling bliver nogle af de store trends i de kommende år.
Hør indlægsholdernes respektive fortællinger om de kommende fem års systemer og teknologier – herunder, hvor det offentlige Danmark befinder sig i europæisk og global sammenhæng. Hvad skal der til for, at Danmark kan bevare sin digitale førertrøje. De 3 præsentationer afsluttes med debat – indledere og deltagere imellem.

Vicedirektør Adam Lebech, Digitaliseringsstyrelsen, som har ansvaret for de store digitale platforme inden for persondatasikkerhed og fremtidens digitale postsystem.
Adam Lebech, har ansvaret for at bringe MitID og Næste Generation Digital Post (NGDP) i mål. Begge platforme bliver vigtige for fremtidens borgerservice.

 

Inge Speiermann-Vognsen, KOMBIT
Inge Speiermann-Vognsen er Markeds- og innovationschef for forretningsudvikling I KOMBIT og har ansvaret for bl.a. at identificere fremtidige behov for nye teknologiske løsninger i kommunerne.

Kommunerne står over for store udfordringer inden for sundhed, ældrepleje og børn og skolegang.  ” Det offentlige fastholder stadig en ambitiøs målsætning om, at øge digitaliseringen og drive digital transformation, særligt med fokus på anvendelsen af nye teknologier som robotter, IoT og kunstig intelligens. Digitaliseringen er et af midlerne til, at sikre en bæredygtig fremtid med en stadigt aldrende befolkning, massive klimaudfordringer og hertil mangel på kompetente ressourcer." siger Inge Speiermann-Vognsen. Vi har derfor skærpet vores fokus på, i samarbejdet med KL og kommunerne, at få implementeret nye og modne teknologier i de fælleskommunale løsninger.

 

Chef for ITK Bo Fristed, Aarhus Kommune, der arbejder med at gøre data sikre og tilgængelige på en og samme gang. Hør hans visioner om åbne data og at bringe kommuner og borgere tættere på hinanden gennem digitalisering .
Bo Fristed er Digitaliseringschef med stort D. Han arbejder med tværgående projekter og har stor erfaring med at arbejde i datafællesskaber - tværkommunalt såvel som internationalt. At bruge teknologien til at bringe borgere, byer og vores kommunale opgaveløsninger tættere på hinanden.

 

Til at styre begivenhederne sidder ph.d. Anja Reinwald, Digitaliseringsinstituttet, i cockpittet som moderator.
Anja Reinwald har forsket i digitalisering i 10 år. Hun er underviser, foredragsholder samt uddannelsesleder på Diplomclass i Digital transformation, og bidrager desuden til virksomhedens teoretiske rammeværk om digital modenhed og samspillet mellem strategi, teknologi, organisation og ledelse.

 

Torsdag den 08.04.2021 kl. 09.00
RØRE I GDPR ANDEDAMMEN  - SIKRING AF PERSONDATA

Med udsigt til mere borger- og datadrevet serviceudvikling inden for offentlig digitalisering bliver sikkerhed og beskyttelse af persondata et stadigt mere højaktuelt emne.

Derfor sætter denne webkonference fokus på EU-domstolens Schrems II afgørelse af 16. juli 2020 og det europæiske databeskyttelsesråds anbefalinger til offentlige myndigheder. Hvilke perspektiver rummer EU-domstolens afgørelse, teknologisk og juridisk?

 

Christian Wernberg-Tougaard leder KPMG’ Cyber-afdeling i Danmark og er desuden bestyrelsesmedlem i Rådet for digital sikkerhed. Han vil give et forretningsmæssigt perspektiv på Schrems II afgørelsen, samt give sit syn på hvilke tekniske muligheder, der vil være fremover for at få det til at fungere i virkelighedens verden.

 

 

Partner Thomas Munk Rasmussen, Bech Bruun, en af Danmarks førende IT-Advokater på  dette område, vil give sine juridiske fortolkninger ppå Schrems II.
Thomas Munk Rasmussen er en af Danmarks førende specialister inden for persondataret og markedsføring.
Thomas rådgiver om alle aspekter af persondataretten, herunder speciallovenes regler om Forbehandling af personoplysninger.

 

Formand Henrik Brix, KITA, kommunale IT- og digitaliseringschefer, giver sit bud på datasikkerheden og udfordringerne i kommunerne efter Schrems II dommen og databeskyttelsesrådets anbefalinger.
Henrik Brix har siden 2005 været IT-chef i Favrskov Kommune - og har siden 2014 været formand for Foreningen af Kommunale It-og digitaliseringschefer, KITA.

 

Moderator, Partner Jesper Langemark, Bird & Bird. Jesper Langemark har stor erfaring med persondatalovgivningen, herunder databehandleraftaler, tredjelandsoverførsler, projekter om GDPR-compliance, DPO-opgaver, it-sikkerhed, audits og sikkerhedsbrud.

Han er partner i Bird & Birds internationale Tech & Comms team i Danmark. Jesper rådgiver it-virksomheder i alle størrelser, såvel som for deres kunder samt offentlige myndigheder med blandt andet kontraktretlige og udbudsretlige opgaver.Har siden 2017 været certificeret it-advokat.